Zadzwoń: +48 537 707 900

Potrzebujesz zostawić maluszka na jakiś czas pod dobrą opieką?

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Opieka na godziny w Sportusiu

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły !

12 zł / 1h

10 zł / 2-ga godzina

8 zł / 3 - cia i następna rozpoczęsta godzina

Zasady opieki dziennej

Opieka dzienna STAŁA - codziennie

Dzieci przebywające w Przedszkolu w ramach stałej opieki dziennej nie obejmuje dofinansowanie z budżetu Gminy Katowice tzw. dotacja. (Dotacje przysługuje po ukończeniu 2,5 roku życia)

Kwota za pobyt obliczana jest według stawek czesnego Niepublicznego Przedszkola Spotrusie i części kwoty dotacji Gminy Katowice dla niepublicznych przedszkoli.

Kwota ta wynosi:

Pobyt do 6 h - 390 zł czesne plus 200 zł (część kwoty dotacji) – 590 zł
Pobyt powyżej 6 h - 450 zł czesne plus 200 zł (część kwoty dotacji) – 650 zł

W przypadku ciągłej nieobecności dziecka (np. choroba) dokonywane są odliczenia kwoty pobytu:

10 dni to 10%
20 dni to 20%

Pobyt nie obejmuje ceny wyżywienia

Opieka dzienna w wybrane dni i godziny

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wybrane dni i godziny tygodnia w ramach Opieki Dziennej.
Kwota wynosi:

Pobyt do 3 godzin - 30 zł za dzień
Pobyt do 6 godzin - 50 zł za dzień
Pobyt do 8 godzin - 60 zł za dzień

Pobyt nie obejmuje wyżywienia

Regulamin opieki dziennej / stałej opieki dziennej w niepublicznym przedszkolu SPORTUSIE

 1. Przedszkole Sportusie w ramach swojej działalności i w godzinach pracy prowadzi OPIEKĘ DZIENNĄ/STAŁĄ OPIEKĘ DZIENNĄ.
 2. Celem jest opieka nad dziećmi, stworzenie bezpiecznych warunków dla tej opieki, dbanie o rozwój dziecka, dopasowanie zajęć do jego wieku, wspólna zabawa z rówieśnikami, współpraca z Rodzicami/Opiekunami, wzbudzanie wszechstronnych zainteresowań oraz rozwijanie dotychczasowych.
 3. Opieka dzienna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2 do 5 lat - dotyczy dni roboczych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dzieci objęte OPIEKĄ DZIENNĄ/STAŁĄ OPIEKĘ DZIENNĄ mogą podlegać ubezpieczeniu NW po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami. 
 5. Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w ramach OPIEKĄ DZIENNĄ/STAŁĄ OPIEKĘ DZIENNĄ telefonicznie lub osobiście do biura przedszkola dzień poprzedzający pobyt.
 6. Przedszkole zapewnia możliwość uzgodnienia kwestii posiłków z rodzicami.
 7. Prawa i obowiązki Rodziców:
  a) Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej jego dziecka (jego rozwoju, osiągnięć czy problemów), uzyskiwania porad od nauczyciela dotyczących wspomagania rozwoju oraz wychowania dziecka, wyrażanie swojego zdania o naszym placówce, oraz opiece,
  b) Obowiązkiem rodziców jest stosowanie się do regulaminu, przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka w określonych godzinach, zaopatrzenie dziecka w ubranie na zmianę, kapcie, regularne uiszczanie opłat, informowanie o stanie zdrowia dziecka.
 8. Opłatę za pobyt dziecka w ramach OPIEKI DZIENNEJ uiszcza się w danym dniu świadczenia tej opieki. Opłatę za pobyt dziecka w ramach STAŁEJ OPIEKI DZIENNEJ uiszcza się do 10 każdego miesiąca.
 9. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów, chyba że wypełnią, podpiszą i dostarczą upoważnienie dla innej pełnoletniej osoby, która odbierze dzieci po okazaniu dowodu tożsamości.
 10. Jeżeli okaże się, że dziecko przebywające w przedszkolu w ramach OPIEKI DZIENNEJ lub STAŁEJ OPIEKI DZIENNEJ jest chore, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka, rodzice nie przyprowadzają dzieci chorych.
 11. Regulamin może ulec zmianie, o czym poinformujemy osobiście oraz na stronie internetowej przedszkola.
 12. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem należy ustalać indywidualnie.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook