Zadzwoń: +48 537 707 900

Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju. Organizuje proces kształcenia zapewniający wszechstronny harmonijny rozwój każdego wychowanka. Wspiera uzdolnienia i wspomaga dziecko zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie, nauczyciele informują rodziców o sukcesach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności jakie napotykają.

  • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne.
  • Prowadzimy zabawy i zajęcia w języku angielskim i niemieckim.
  • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

Statut Niepublicznego przedszkola o profilu sportowym Sportusie -> kliknij

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sportusie w Katowicach -> kliknij

Procedura postępowania w sytuacji przyprowadzania dziecka z podejrzeniem choroby i chorego -> kliknij

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 -> kliknij

 

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook