Zadzwoń: +48 537 707 900

Opieka na godziny w Sportusiach

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły ! - tel.: 537-707-900

pobyt dzienny = 120 zł / dzień

godzina pobytu = 20 zł 

 

 

Regulamin opieki dziennej w Niepublicznym Przedszkolu SPORTUSIE

 1. Przedszkole Sportusie w ramach swojej działalności i w godzinach pracy placówki prowadzi OPIEKĘ DZIENNĄ.
 2. Celem jest opieka nad dziećmi, stworzenie bezpiecznych warunków dla tej opieki, dbanie o rozwój dziecka, dopasowanie zajęć do jego wieku, wspólna zabawa z rówieśnikami, współpraca z Rodzicami/Opiekunami, wzbudzanie wszechstronnych zainteresowań oraz rozwijanie dotychczasowych.
 3. Opieka dzienna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 2 do 5 lat - dotyczy dni roboczych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy przedszkola, we wtorki i czwartki maksymalnie do godziny 19- tej (po wcześniejszym ustaleniu) oraz w soboty w godzinach od 9- tej do 13- tej ( bez możliwości zorganizowania posiłków).
 4. Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w ramach OPIEKI DZIENNEJ telefonicznie lub osobiście do biura przedszkola najpóźniej w dniu poprzedzający pobyt.
 5. Przedszkole zapewnia możliwość uzgodnienia kwestii posiłków z rodzicami, poza opieką w soboty.
 6. Prawa i obowiązki Rodziców:
  1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczącej jego dziecka (jego rozwoju, osiągnięć czy problemów), uzyskiwania porad od nauczyciela dotyczących wspomagania rozwoju oraz wychowania dziecka, wyrażanie swojego zdania o naszym placówce, oraz opiece,
  2. Obowiązkiem rodziców jest stosowanie się do regulaminu, przyprowadzanie oraz odbieranie dziecka w określonych godzinach, zaopatrzenie dziecka w ubranie na zmianę, kapcie, regularne uiszczanie opłat, informowanie o stanie zdrowia dziecka.
 7. Opłatę za pobyt dziecka w ramach OPIEKI DZIENNEJ uiszcza się w danym dniu świadczenia tej opieki. Koszt jednego dnia pobytu wynosi 120 zł lub 20 zł/ za godzinę pobytu plus koszt wyżywienia zgodny ze stawkami cateringowymi ( śniadanie – 3 zł, obiad – 8,5 zł, podwieczorek- 1,5 zł).
 8. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów, chyba że wypełnią, podpiszą i dostarczą upoważnienie dla innej pełnoletniej osoby, która odbierze dzieci po okazaniu dowodu tożsamości.
 9. Jeżeli okaże się, że dziecko przebywające w przedszkolu w ramach OPIEKI DZIENNEJ jest chore, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka, rodzice nie przyprowadzają dzieci chorych.
 10. Regulamin może ulec zmianie, o czym poinformujemy osobiście oraz na stronie internetowej przedszkola.
 11. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem należy ustalać indywidualnie.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook