Zadzwoń: +48 537 707 900

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA WRAZ Z TESTEM ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ - WIELOASPEKTOWA DIAGNOSTYKA

TEST UWAGI I LATERALIZACJI SŁUCHOWEJ

Test uwagi i lateralizacji słuchowej. Test ma na celu zbadanie nadwrażliwości słuchowych w obszarach częstotliwości od 125Hz do 8000Hz oraz określenie za jaki obszar dysfunkcji odpowiada i na jakie funkcje, umiejętności ma wpływ. Podczas testu audiometrem badamy uwagę słuchową wewnętrzną( droga kostna) oraz zewnętrzną(droga powietrzna). Sprawdzamy umiejętność lokalizacji dźwięku oraz dyskryminacji wysokości dźwięku-selekcji dźwięku. Dzięki temu badaniu możemy określić dokładnie obszar dysfunkcji a co za tym idzie ryzyko trudności szkolnych, problemów z zachowaniem oraz trudności emocjonalnych. Jest to wieloaspektowa diagnostyka dzięki, której można zaproponować odpowiednią terapię aby zredukować lub wyeliminować konkretną dysfunkcję np. trening słuchowy, zajęcia z integracji sensorycznej, konwencjonalną terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną lub inne konwencjonalne jaki i innowacyjne terapie(terapia Tomatisa, Johansena, Metoda Warnkego, Biofeedback, AAC).

Podczas diagnozy zaburzeń uwagi słuchowej wykreślamy profil psychologiczny pacjenta.
Podczas diagnostyki używamy metod projekcyjnych.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

porada obejmująca:

  • pomoc psychologiczną,
  • niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA

Porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 konsultacji diagnostycznych u jednego pacjenta mająca na celu wykonanie:

  • pogłębionej diagnostyki osobowości,
  • ocenę procesów poznawczych,
  • ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych,
  • niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  • ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Jest to spotkanie z rodzicem mające na celu zebranie wywiadu o niepokojących objawach w zakresie funkcjonowania dziecka w obszarach umiejętności pedagogicznych. Spotkanie powiązane jest z badaniem pedagogicznym, które staje się podstawą budowania programu terapeutycznego. Jego elementy realizowane są podczas terapii z pedagogiem. Niekiedy wskazana jest również dodatkowa praca z psychologiem.

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

Celem konsultacji logopedycznej jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy łatwiejszego i szybszego dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook