Zadzwoń: +48 537 707 900

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa

Metodę kształcenia uwagi słuchowej (trening słuchowy, metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) wynalazł francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.

Celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:

 • poprawa koordynacji ruchowej
 • wspieranie funkcji słuchowej poprzez uregulowanie napięcia mięśni ucha środkowego
 • zwiększenie koncentracji
 • lepsze zapamiętywanie
 • polepszenie radzenia sobie z emocjami/stresem
 • poprawa jakości uczenia się
 • zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych
 • rozwijanie sprawności komunikowania się
 • skuteczniejsza nauka języków obcych
 • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
 • poprawa zachowań społecznych
 • poprawa pamięci
 • podnosi umiejętności wokalne
 • niweluje trudności psychomotoryczne
 • optymalizuje napięcie mięśniowe
 • pobudza czynności umysłowe
 • odciąża wzrok
 • relaksuje

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie zwane „Elektronicznym Uchem” - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. „Elektroniczne Ucho” ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.

Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.

Badania prof. Tomatisa dowodzą, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, a dźwięki o niskiej częstotliwości mają skutek odwrotny. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Szczególnie wykorzystuje się dźwięki wysokie - „pobudzające”. Profesor Tomatis zauważył, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich. Trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące. Dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się, uczyć.
Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook