Zadzwoń: +48 537 707 900

fundusze

„Wsparcie przedsiębiorstwa Kinder Park Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji”

Kinder Park sp. z o.o. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. realizuje projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorstwa Kinder Park Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji” w ramach Poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wsparcie małego przedsiębiorstwa KINDER PARK Sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowej o charakterze technologicznym – innowacyjnej technologii nauczania „Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa”.

Planowanym efektem realizacji projektu jest osiągnięcie pełnego potencjału rynkowego i konkurencyjności innowacyjnej usługi, zapewniającej przewagę rynkową.

Wartość projektu: 565.800,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 308.250,00 zł

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska
81/83

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook