Zadzwoń: +48 537 707 900

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – ZAJĘCIA NIEODPŁATNE (dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU CO TO JEST?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005r. z późniejszymi zmianami, możliwe jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, czyli pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia, albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka – nie zwlekaj, przyjdź do Nas z twoim dzieckiem.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ TAKĄ OPINIĘ?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej lub Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGNIA ROZWOJU?

Zajęcia mogą być realizowane w placówce Przedszkolnej Sportusie realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci. Zajęcia wczesnego wspomagani prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, specjalista komunikacji wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, neurologopeda, specjalista Metody Tomatisa, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta),którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Placówki. Zajęcia te są prowadzone nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych zgodnie z przepisami. Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej Twoje dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc i tym bardziej zwiększysz jego szanse rozwojowe.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook